Meniere hastalığı, kulakta dolgunluk hissi, çınlama, uğultu, işitme kaybı ve baş dönmesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu belirtiler 20 dakika ile 2-3 saat arası sürebilir. Hastada atak sırasında bulantı kusma görülebilir. İşitme kaybı ilk ataklarda geçicidir, tipik olarak pes tonları yani kalın sesleri içerir ve atak sonrası işitme normale döner. Ancak atak sayısı arttıkça zamanla kalıcı işitme kayıpları da görülebilir. Bazı hastalarda bilinç kaybı olmadan düşme atakları ortaya çıkabilir. Meniere hastaların yaklaşık üçte birinden fazlasında çift taraflı olabilmektedir. Meniere’in kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Endolenf sıvısının emilimindeki bir bozukluk sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Tanıda en önemli unsur hastanın şikayetleridir. İşitme ve denge testleriyle kesin tanıya gidilir.

Tedavi:

Tedavi iki bölümden oluşur, atak tedavisi ve önleyici tedavi. Atak tedavisinde hastaneye yatırılıp serum tedavisi ve damardan ilaç tedavisi verilir. Atak sonrası ise önleyici tedavi verilir. Önleyici  tedavide ilaç tedavisine ilaveten hastaya tuzsuz diyet, sigara içmemesi, şarap, bira gibi fermante içkiler içmemesi, stresten uzak durması önerilir. İlaç tedavisine rağmen ataklar kontrol altına alınamıyorsa kulak içine enjeksiyonu tedavisi uygulanır. İlaç tedavilerinden yarar görmeyen az sayıda hastada cerrahi tedaviye gereksinim olmaktadır.