,

TÜKÜRÜK BEZİ ENDOSKOPİSİ – SİALENDOSKOPİ

Ana tükürük bezlerinin kanalları ağız içine açılır. Bu kanallara çok ince endoskopik kamera sistemi ile girerek kanalların içerisinin görüntülenmesi işlemine  tükürük bezi endoskopisi = sialendoskopi ismi verilir. Sialendoskopi…
,

TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ 

Tükürük bezi tümörlerinin %80'i her iki kulak önündeki  tükürük bezinden, %10'u çene altı tükürük bezlerinden geri kalanı da diğer tükürük bezlerinden kaynaklanır. Tükürük bezi tümörlerinin %80'i iyi huylu, %20 kadarı…
,

TÜKÜRÜK BEZİ TAŞLARI

Tükürük bezi taşları en sık çene altındaki tükürük bezinde görülür. Yemek sırasında çene altında şişlik ve ağrı oluşması tükürük bezi taşlarının en önemli belirtisidir. Taş tükürük bezi kanalını tam olarak…
,

TÜKÜRÜK BEZİ HASTALIKLARI

Vücudumuzdaki ana tükürük bezleri her iki kulak önünde, çene altında ve dil altında bulunur. Bunlar dışında ağız içindeki mukozada yaygın bir şekilde yerleşmiş yüzlerce küçük tükürük bezi de mevcuttur. Tükürük bezleri…
,

TİROİD KANSERLERİ

Tiroid bezinde başlıca dört tip kanser görülür. Bunlar sıklık sırasına göre papiller, foliküler, medüller ve anaplastik karserlerdir. Papiller ve foliküler tiroid kanserleri zamanında eksiksiz tedavi edilirse tam olarak tedavi…
,

TİROİD NODÜLLERİ

Nodüller tiroid bezi içinde oluşan normal tiroid dokusundan farklı yapıda ve farklı büyüklükte hücre kümeleridir. Kadınlarda daha sık görülür. Tiroid nodüllerinin %95 i iyi huylu olmasına karşın %5 civarında nodül içinde…
,

TİROİD BEZİ HASTALIKLARI 

Tiroid bezi, boynun ön, orta bölümünde yer alan ortalama 20- 30 gr ağırlığında bir bezdir. Görevi hormon salgılamaktır. Tiroid bezinin salgıladığı hormonlar vücudun enerji metabolizmasını kontrol ederler. Dolaşım, sindirim…
,

GIRTLAK (LARİNKS) KANSERLERİ

Gırtlak (larinks) kanserleri tüm baş-boyun kanserleri arasında en sık görülen kanser türüdür. Tüm vücut kanserlerinin yaklaşık % 3’ünü oluştururlar. Çoğunlukla sigara içen 50 yaş üstü erkeklerde görülüyor. Sigara…
,

AĞIZ BOŞLUĞU (ORAL KAVİTE) KANSERLERİ

Oral kavite (ağız boşluğu) dediğimiz dudak, dil, bademcik, damak ve ağız tabanı kanserleri bu gruba girmektedir. Ağız boşluğu (oral kavite ) kanserleri baş boyun kanserleri arasında gırtlak (larinks) kanserlerinden sonra ikinci…
,

BAŞ ve BOYUN KANSERLERİ

Baş ve boyun kanserleri çok geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır; Ağız boşluğu (oral kavite) dediğimiz dudak, dil, bademcik, damak ve ağız tabanı kanserleri, Burun içi ve burun derisinden kaynaklanan kanserler, Yüz kemikleri…