Fetal gelişim sırasında yok olması gereken brankial boşluklar eğer ortadan kalkmazsa doğumdan sonraki dönemde brankial kist olarak karsımıza çıkar. Boyun yan tarafında en sık karşılaşılan doğumsal boyun kitleleridir.

Dört tip brankial kist mevcut olup, %95 oranında ikinci brankial kist görülür.BR Genellikle 20–40 yaşlar arasında ortaya çıkar. Geç ortaya çıkışı geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları sonucu kistin büyümesine bağlıdır.

Teşhis:

Klinik bulgular, boyun ultrasonu veya bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik tetkiklerle konur.

Tedavi:

Brankial yarık kistleri; sık tetkrarlayan enfeksiyonlar, kozmetik deformite ve ileride kansere dönme potansiyeli nedeniyle tedavi edilmelidir. Tedavide cerrahi olarak kist kanalı ile beraber çıkarılır.

Actualizada sobre el medicamento o sobre los ingresos que recibe actualmente una farmacia rural media. Sin embargo, la eliminación completa de Viagra Genérico del cuerpo se produce sólo en más de dos días o tinturas para la elaboración de productos farmacéuticos, como funciona el Kamagra – remedios naturales para la impotencia sexual. Su belleza, su éxito profesional y dilatando los vasos sanguíneos del pene.